بعد از مجلس نمایندگان، سنا هم با اعلام وضعیت اضطراری پرزیدنت ترامپ مخالفت می کند

13 اسفند 1397