باب کورکر: کنگره باید توافق اتمی با ایران را رد کند

27 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درحالیکه چشمها به بازگشت قانونگذاران به کار در سپتامبر و رای گیری در مورد توافق هسته ای با ایران دوخته شده با نزدیک شدن این تاریخ برخی قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه بتدریج موضعشان را در این ارتباط اعلام میکنند. گزارش شهلا آراسته