رهبر اقلیت سنا از توافق اتمی ایران حمایت کرد

02 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سناتور هری رید، رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا حمایت خود را از توافق جامع اتمی ایران و قدرت های جهانی اعلام کرد. هری رید در بیانیه ای که روز یکشنبه منتشر کرد، توافق اتمی را "بهترین مسیر برای متوقف کردن ایران از دستیابی به سلاح اتمی" توصیف کرد.