امید دموکرات ها برای حفظ توافق اتمی در کنگره افزایش یافت

09 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با نزدیک شدن به زمان تصمیم‌گیری کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران، حمایت از این توافق درکنگره افزایش می یابد.با اعلام حمایت یک سناتور دمکرات دیگر از توافق، تعداد دمکراتهای حامی توافق در سنا به ۳۱ تن افزایش یافت. گزارش شهلا آراسته