شمار قانونگذاران دموکرات درحمایت از توافق اتمی افزایش یافت

10 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفته آینده تعطیلات تابستانی کنگره آمریکا به پایان میرسد و قانونگذاران به کار بازمیگردند. یکی از مهمترین دستور های کار کنگره تصمیمگیری در مورد توافق اتمی ایران است.در دو روز گذشته شمار دیگری از قانونگذاران مواضع خودرا در رد یا تایید توافق اعلام کردند. گزارش شهلا اراسته