اوباما در آستانه حفظ توافق اتمی با ایران در کنگره

11 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کنگره آمریکا در آخرین روزهای فرصت بررسی توافق هسته ای با ایران هفته آینده بحث در مورد آنرا آغاز می کند. جمهوریخواهان و کاخ سفید از تعطیلات کنگره برای جلب حمایت از مواضع خود در مخالفت و یا حمایت از توافق کمپین سختی را آغاز کردند. گزارش شهلا آراسته