اصرار مخالفان توافق اتمی در کنگره بر رأی گیری با چشم انداز وتو رئیس جمهوری

13 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بدنبال افزایش تعداد سناتورهای حامی توافق هسته‌ای بین ایران و جامعه جهانی و حفظ وتوی رئیس جمهوری در صورت رد احتمالی توافق توسط قانون‌گذاران آمریکا،مخالفان توافق در کنگره آمریکا اکنون امید به توقف آن را از دست داده‌اند،اما با اینحال خود را برای رای گیری نهایی در سنا در مخالفت با توافق آماده می‌کنند.