کنگره بحث در مورد توافق اتمی ایران را ادامه می دهد

17 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانونگذاران آمریکایی پس از یک ماه تعطیلی کنگره به محل کار خود باز می گردند. در صدر برنامه های روز سه شنبه کنگره رسیدگی به توافق هسته ای با ایران است.گزارش شهلا آراسته