جمهوریخواهان در کنگره برای رد توافق اتمی بار دیگر تلاش می کنند

24 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفته گذشته پس از آنکه دموکرات ها با ۴۲ رای در سنا و با توسل به آبستراکسیون راه جمهوریخواهان را برای تصویب طرح رد توافق هسته ای با ایران مسدود کردند، میچ مک کانول رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا گفت سنا روز سه شنبه بار دیگر در مورد کفایت بحث رای گیری خواهد کرد.