احتمال تمرکز دوباره کنگره آمریکا بر مساله تحریم ایران با آغاز سال جدید میلادی

07 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پایان سال ۲۰۱۵ و بازگشت کنگره به کار در هفته اول ژانویه ی ۲۰۱۶ انتظار می رود بحث بر سر توافق هسته ای ایران و مساله تحریم ها بار دیگر بخشی از دستور کار کنگره آمریکا باشد. گزارش شهلا آراسته