جمهوریخواهان کنگره می گویند خط قرمزهای آمریکا در توافق با ایران رعایت نشده است

20 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرحی را بررسی می کنند که به گفته آنها برای امنیت ملی کشور طراحی شده است. جمهوریخواهان در این طرح با انتقاد ازسیاست خارجی باراک اوباما از جمله توافق هسته ای با ایران می گویند خط قرمزها در این توافق مراعات نشده است. گزارش شهلا آراسته