چهار طرح برای محدودیت خرید اسلحه در سنای آمریکا رای نیاورد

01 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس سنای آمریکا چهار طرح را قانونگزاران از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکراتها برای ایجاد محدودیتِ خرید و گسترش غربال خریداران اسلحه پیشنهاد کرده بودند را رد کرد. گزارش شهلا آراسته