رای مجلس نمایندگان آمریکا به ممنوعیت فروش بوئینگ به ایران؛ دموکراتها مخالف اند

18 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هفته پیش از سالگرد امضای توافق هسته ای با ایران مجلس نمایندگان آمریکا با رهبری جمهوریخواهان طرحهایی را تصویب کرد که هدف آنها بازداری کمپانی های آمریکایی از فروش هواپیماهای بازرگانی به ایران است.گزارش شهلا آراسته