اد رویس: آزادی رسانه ها بخصوص در چین، روسیه و ایران کمتر شده است

22 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا امروز با حضور کارشناسان مسئله افزایش نقض حقوق بشر در جهان و چگونگی واکنش آمریکا را در این ارتباط مورد بررسی قرار دادند. گزارش شهلا آراسته