تصویب ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

24 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس نمایندگان آمریکا تحت کنترل جمهوریخواهان و درآستانه نخستین سالگرد برجام طرحی را تصویب کرد که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می کند. این طرح با ۲۴۹ رای موافق در برابر ۱۷۶ مخالف تصویب شد. گزارش شهلا آراسته