جمهوریخواهان سه طرح علیه ایران تصویب کردند: تروریسم، آب سنگین و محدودیت معاملات دلاری

25 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس نمایندگان آمریکا دو طرح پیشنهادی جمهوریخواهان علیه ایران را تصویب کرد. با تصویب این دو طرح تعداد مصوبه های این هفته مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران به سه مصوبه رساند گزارش شهلا آراسته