دموکرات‌ها و جمهوریخواهان کنگره تفاهم می‌کنند؛ احتمال تعطیلی دولت آمریکا کم شد

28 آذر 1397