چرا دموکرات‌های کنگره موافق پرداخت پنج میلیارد دلار به دولت برای دیوار مرزی نیستند

21 آذر 1397