گزارش شهلا آراسته؛ چرا کنگره و پرزیدنت ترامپ در نشست روز چهارشنبه برای بازگشایی دولت به توافق نرسیدند

13 دی 1397