مذاکرات بین نمایندگان دولت و دموکرات‌های کنگره برای پایان تعطیلی دولت آمریکا ادامه دارد

16 دی 1397