چرا پرزیدنت ترامپ تصمیم دارد سه شنبه شب درباره امنیت مرزی با مردم آمریکا سخن بگوید

18 دی 1397