پرزیدنت ترامپ می گوید بودجه دیوار مرزی داده شود، با بازگشایی دولت موافقت می کند

05 بهمن 1397