گزارش شهلا آراسته از آخرین رایزنی ها برای توافق بین دموکرات ها و پرزیدنت ترامپ برای ساخت دیوار مرزی

23 بهمن 1397