هیلاری کلینتون: روسیه و نامه مدیر اف بی آی در شکست من تاثیر داشتند

13 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هيلاری کلينتون، وزير خارجه پيشين آمريکا پس از مدتها از زمان شکست در انتخابات رياست جمهوری آمريکا در انظار عمومی ظاهر شد. خانم کلينتون در مصاحبه با کريستين امانپور ضمن قبول مسئوليت شخصی بخش زيادی از علت شکست خود در انتخابات را از جانب روسيه و مدير اداره اف بی آی دانست.