یکشنبه خونین آمريکا تبديل به جاذبه توريسم می‌شود

10 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکشنبه خونین در آمریکا ۵۰ ساله می‌شود؛ روزی‌که در جریان آن افسران پلیس سفیدپوست معترضان سیاهپوستی را که برای داشتن حق رای تظاهرات می‌کردند در شهر سِلمای آلاباما سرکوب کردند. حالا ساکنان این شهرپس ازچند دهه تصمیم گرفته ‌ند تا با ایجاد مکان‌هایی برای نشان دادن این برهه از تاریخِ آمریکا صنعت گردش‌گری را هم در سلما رونق دهند. گزارش نگار محمدی.