پنجاهمین سالگرد امضای قانون حقوق مدنی توسط لیندون جانسون

11 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز برابر با پنجاهمین سالگرد امضای قانون حقوق مدنی است. لیندون جانسون رییس جمهور وقت آمریکا در در دوم ژوییه سال 1964 این قانون را امضا کرد. قانونی که به تبعیض بر اساس نژاد جنسیت رنگ پوست دین و ملیت پایان داد.