بازداشت شهروند آمریکایی در پاکستان تمدید شد

22 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متیو کرگ بارت شهروند آمریکایی بار دیگر توسط مقامات امنیتی پاکستان به مدت ۱۴روز به زندان فرستاده شد. یکی ازماموران اداره مهاجرت پاکستان هم در این ارتباط دستگیر شده است در سال ۲۰۱۱ پس از اینکه مأموران امنیتی متیو بارت را درحوالی تأسیسات حساس در اسلام آباد دیدند او را بازداشت و از پاکستان اخراج کردند.