جاسوسی سایبری و حقوق بشر محور مذاکرات سران آمریکا و چین

03 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین قرار است روز جمعه به گفتگوهای خود با هدف رفع اختلاف‌های موجود، از جمله جاسوسی‌های سایبری که به چین نسبت داده می‌شود، سیاست‌های اقتصادی پکن، مقوله حقوق بشر و همینطور مناقشه‌های مرزی آن کشور با برخی همسایگان در دریای جنوبی چین ادامه دهند.