قرارداد تجاری آمریکا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام امضا شد

15 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در مقابله با نفوذ چین، ایالات متحده آمریکا بزرگترین قرارداد تجاری و تاریخی خود را با کشورهای حوزه اقیانوس آرام به امضاء رساند. اما برخی از تحلیلگران در مورد اجرایی شدن این قرارداد می‌گویند که هنوز موانع عمده‌ای پیش روی اجرای این قرارداد است.