چین از آمادگی برای گفت و گو با آمریکا برای پایان دادن به اختلافات دریایی خبر داد

06 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چين می گويد آماده است تا از طريق مذاکره و ديپلماسی به بحران جاری در ارتباط با ورود ناو آمريکايی به آبهای مورد اختلاف در دريای چين جنوبی پايان دهد. واشنگتن می گويد، اين حرکت در چهارچوب حقوق و اصول جهانی مربوط به آزادی کشتيرانی انجام گرفته و اينگونه عمليات ادامه خواهد داشت.