جان کری از مسئولیت‌پذیری هند در زمینه امنیت هسته‌ای تقدیر کرد

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

همزمان با برگزاری نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن، جان کری وزیر خارجه آمریکا از هند به عنوان یک کشور مسئول در زمینه امنیت هسته‌ای ستایش کرد. همکاری چین و آمریکا درباره استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نیز از مسائلی است که توجه‌ها را در این نشست به خود جلب کرده است.گزارش شهلا آراسته