جشن و پایکوبی برای سال نو چینی در آمریکا

01 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از کشورهایِ آسیایی سال نوِ چینی را جشن می گیرند، سالی که به جشنواره بهاری چینی هم شهرت دارد. این روز البته در بسیاری از کشورهایِ آسیایی یکی از روزهای تعطیلِ ملی است و بسیاری از آسیایی تبارهای ساکن در دیگر کشورها، همچون آمریکا، به همین مناسبت رژه و جشن و پایکوبی برگزار می کنند.