آمریکا و چین در عالیترین سطح امنیتی، درباره چه موضوعاتی مذاکره می‌کنند

01 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا و چین اولین دور گفتگوهای دیپلماتیک و امنیتی خود را در واشنگتن برگزار کردند. پیشبرد همکاری ها در حوزه های مختلف از جمله ، جنگ علیه تروریسم جهانی و بهره گیری از وزنه چین در مهار کره شمالی در دستور این گفتگوها بود.