مردم و مصرف کنندگان تاثیر اختلافات اقتصادی چین و آمریکا را در خرید روزانه خود می‌بینند

26 اردیبهشت 1398