جزئیاتی از بازداشت مدیر ارشد شرکت چینی هواوی؛ تاثیر آن بر مذاکرات اقتصادی آمریکا و چین

19 آذر 1397