ترمیم مومیایی ۲۵۰۰ ساله مصری در شیکاگو

22 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصرشناسان موزه فیلد شیکاگو، تابوت یک مومیایی مصری را برای ترمیم قسمت‌های آسیب دیده آن گشودند. این جسد مومیایی شده قدمتی ۲۵۰۰ ساله دارد و شیوه نادر ترمیم آن، به پژوهشگران اجازه داده است تا اجزای درونی بدن مومیایی شده را ببینند.