اصرار به خشونت خانگی، میلیونر جوان را راهی زندان کرد

23 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يک کارشناس اينترنتی در منطقۀ سيليکان ولی ايالت سانفرانسيکو به خاطر تخطی از حکم تعليق خود به جرم ارتکاب خشونت خانگی به يک سال زندان محکوم شد. اين فرد که يک مغول تبار مقيم آمريکاست در سن ۲۵ سالگی توانست از طريق ابداعات اينترنتی ۳۰۰ ميليون دلار درآمد به دست آورد.