سنتکام از توقیف یک کشتی در آب‌های بین‌المللی توسط رژیم ایران خبر داد

23 مرداد 1399