ادامه تلاش ها برای درمان پرزیدنت کارتر

30 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جیمی کار‌تر رییس جمهوری اسبق آمریکا گفت، پرتو درمانی سلول‌های سرطانی را که در نقاط مختلف مغز او پیدا شده است، بزودی آغاز خواهد شد. او که برای نخستین بار پس از تشخیص بیماری اش در حضور عموم صحبت می کرد گفت، در چند هفته آینده اتکای خود را بیش از پیش بر ایمان، خانواده و تیم معالجش خواهد گذاشت.