یک هلیکوپتر دست ساز در چمن کنگره آمریکا فرودآمد

27 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک پستچی ۶۱ ساله فلوریدا روز چهارشنبه به منظور جلب توجه نسبت به کمپین اصلاحات مالی در مبارزات انتخاباتی در آمریکا و آنچه او فساد دولتی عنوان کرده، با یک هلیکوپتر کوچک دست ساز در محوطه ساختمان کنگره در واشنگتن فرود آمد.