آرامش در پایتخت آمریکا؛ دستور پرزیدنت ترامپ برای خروج نیروهای گارد ملی از واشنگتن

19 خرداد 1399