مهاجران نگران، از آمریکا به کانادا مهاجرت می‌کنند

20 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهاجرانی که از سوریه، یمن و هائیتی درگیر در جنگ و فقر گریخته و وارد آمریکا شده بودند برای شروع یک زندگی جدید در کانادا آماده می شوند. مقامات کانادائی می گویند قریب هزار و پانصد پناهجو در ماه گذشته وارد کبک شده اند. شمار پناهجویان وارد شده به کبک در ماه پیش از آن هفتصد و هشتاد نفر بود.