اتحاد رهبران نفتا، بعد از شکاف در اتحادیه اروپا

10 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که در اتحادیه اروپا شکاف ایجاد شده رهبران سه کشورِ عضو نفتا، آمریکا، کانادا و مکزیک در اتاوای کانادا گرد آمدند تا درباره تقویت همکاریهای امنیتی و اقتصادی گفتگو کنند.