چرا مهاجران از آمریکا دوباره به کانادا می روند؛ کانادا چه واکنشی نشان دارد

20 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پی اعمال محدودیتهای سخت مهاجرتی از سوی دولت پرزیدنت ترامپ و احتمال سخت تر شدن سیاست مهاجرتی وی در آینده هزاران تن از مهاجران غیر قانونی برای جلوگیری از بازگردانده شدن به کشورشان از آمریکا به کانادا می روند.