نگاهی به داخل کمپین های انتخاباتی در آمریکا

20 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پول به تنهایی برای ادامه حیات کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آمریکا کافی نیست، بلکه داوطلبان و کارمندان این کارزارها برای پیروزی فرد نقش مهمی ایفا می کنند. این افراد کسانی هستند که دور از دوربینها و مصاحبه ها، مردم را به حضور پای صندوق های رای تشویق می کنند.