رقابت های انتخاباتی آمریکا به انتخاب میان «تغییر» و «تداوم» تبدیل شده است

03 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چهل و چهار روز دیگر برگزار می شود و این رای گیری که جهت گیری دولت آمریکا در بسیاری از زمینه ها حداقل در چهار سال آینده را تعیین خواهد کرد به صورت انتخاب میان "تداوم و تغییر" درآمده است.