روز انتخابات: نگاهی به یکسال رقابت کلینتون و ترامپ

18 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانۀ برگزاری انتخابات تاريخی آمريکا برای گزينش چهل و پنجمین رئيس جمهوری ايالات متحده هستیم. روند مبارزات انتخاباتی اين بار هم، چون تمامی دوره های پيشين سرشار از لحظات و رويدادهای کليدی بوده که در تعيين سرنوشت مبارزات نقشی تعيين کننده داشته اند.