دیوید کامرون: برگزیت اشتباه بود

19 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا که پس از همه پرسی منجر به خروج کشورش از اتحادیه اروپا به وعده خود عمل کرد و از مقام خود استعفا داد، هنوز بر این عقیده است که خروج کشورش از اتحادیه اروپا اشتباه بوده است.