نمایش سالانه کیک با کیک های عجیب در لندن

12 اکتبر 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نمایش سالانه کیک در لندن برگزار شد و به گفته کارشناسان با نقشی که شبکه های اجتماعی در زندگی روزمره نسل جوان دارد، هنر دکور کیک بیش از همیشه رونق پیدا کرده است.