یک ایرانی‌تبار در واشنگتن به کارمندان دولت آمریکا که به مرخصی اجباری رفتند، همبرگر رایگان می‌دهد

09 دی 1397